UE naciska na zaostrzenie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju baterii

UE naciska na zaostrzenie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju baterii

Unia Europejska kładzie podwaliny pod nowe przepisy mające na celu poprawę trwałości akumulatorów, co stanie się ważniejsze, gdy będzie wprowadzany zakaz sprzedaży pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do 2035 r.

Rada Europejska i Parlament Europejski osiągnęły w zeszłym tygodniu wstępne porozumienie w sprawie zasad regulujących cykl życia baterii, od produkcji po ponowne użycie i recykling. Przepisy, pierwotnie zaproponowane przez Komisję Europejską pod koniec 2020 r., dotyczą wszystkich akumulatorów, nie tylko pojazdów elektrycznych.

Przepisy wyznaczają szereg celów, w tym wymóg zbierania przez producentów zużytych baterii z lekkich środków transportu, począwszy od 51% do końca 2028 r., a skończywszy na 61% do końca 2031 r. Baterie również muszą być wymienne, co pomoże pojazdom elektrycznym dłużej pozostać na drogach.

Istnieją również bardziej szczegółowe cele, takie jak potrzeba odzyskania 50% litu ze zużytych akumulatorów pojazdów elektrycznych do 2027 r. i 80% do 2031 r. Kolejnym kluczowym celem jest minimalny poziom materiałów pochodzących z recyklingu stosowanych w akumulatorach pojazdów elektrycznych. Wstępnie mają one wynosić 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu.

UE będzie miała nowe wymagania dotyczące etykietowania, w tym dokumentację dotyczącą zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

„Nowe przepisy będą sprzyjać konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnią odpowiednią zbiórkę i recykling zużytych baterii, tak aby odzyskiwać użyteczne materiały i nie uwalniać toksycznych substancji do środowiska” – powiedział Marian Jurečka, czeski minister ds. środowisko – czytamy w oświadczeniu.

Aby wejść w życie, przepisy muszą teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte zarówno przez Radę Europejską, jak i Parlament Europejski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *